Altıncı Hastalık

altıncıhastalık-haber

Roseola (altıncı hastalık, egzantema subitum ve roseola infantum olarak da bilinmektedir). Küçük çocuklarda, çoğunlukla 6ay-2yaş arasında görülen viral bir hastalıktır. Genellikle birkaç günlük ateşi takiben kendine özgü döküntü ile karakterize bir hastalıktır. Yaygın ve birbirlerine çok benzeyen human herpes virüs tip 6 ve tip 7 virüsler roseola’ya yol açabilirler. Herpes simpleks virüs (HSV) ailesine giren bu iki virüs bu ailedeki diğer virüsler gibi uçuk ve genital herpese yol açmaz.

 

Yakınma ve Bulgular:

Roseola genellikle üst solunum yol enfeksiyonu gibi başlar ve bunu bir haftaya kadar süren ateş takip eder (genellikle 39.5 ºC’den yüksek). Bu süre içinde çocuk huzursuz olabilir, aştah azalabilir boyun lenf nodları şişebilir. Yüksek ateş düşünce gövde ve vücutta kırmızı makülo-papüler döküntü çıkar. Döküntüler dokunulduğunda solar ve etrafı halo ile çevrilidir. Döküntü genellikle boyuna, yüze, kollara ve bacaklara yayılır. Çocukların %10-15’inde hızlı yükselen ateş sonucu ateşli havale gelişmektedir.

 

Bulaşıcılık

Roseola bulaşıcı bir hastalıktır ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Damlacıklar hasta kişilerin ağız ve burunlarından konuşurken, gülerken, hapşırırken ve öksürürken ortaya saçılmaktadır. Damlacıklar herhangi bir şekilde sağlıklı kişinin ağız ve burunlarına bulaşırsa onları enfekte edebilirler. Roseolaya sebep olan virüs semptomatik dönemdeki hastalar tarafından bulaştırılmaz asemptomatik dönemde bulaşıcıdır.

 

Korunma:

Roseoladan korunmak için bilinen herhangi bir çözüm yoktur. Çünkü enfeksiyon genellikle küçük çocuklarda görülür, nadir olsa da yetişkinlerde görülebilir. Geçirilmiş enfeksiyon ömürboyu koruyuculuk sağlamaktadır. Hastalık tekrarlanabilir ama bu çok nadirdir.

 

Klinik Seyir:

Üç-dört günlük yüksek ateşi birkaç saat ile birkaç gün içinde kaybolan döküntü takip etmektedir.

 

Tedavi:

Tanı konulması için önce hastalığın hikayesi sorgulanır, fizik muayene yapılır. Roseola tanısını aeş düşüp döküntü çıkana kadar koymak genellikle mümkün değildir. Bundan dolayı doktorunuz ateşin başka bir hastalıktan kaynaklanmadığını ispatlamak için bazı tetkikleri isteyebilir.

Hastalık tedavi edilememekte, eğer tedavi uygulanırsa ateşı düşürmeye yöneliktir. Antibiyotikler roseolayı iyileştirmez çünkü virüs bakteri değildir.

 

Evde uygulanabilen tedavi:

Ateş düşene kadar çocuğu hafif ılık su ile ıslatılmış bez ya da havlu ile serin tutabilirsiniz. Buz, soğuk su, soğuk banyo gibi yöntemler kullanılmamalıdır. Asetaminofen ve ibuprofen çocuğun ateşinin düşürülmesinde yardımcı olabilir. Viral hastalık olduğundan çocuğa aspirin verilmemelidir. Aspirin kullanımına bağlı olarak Reye sendromu, bunun sonucunda da karaciğer yetmezliği ve ölüm gelişme riski vardır.

Dehidratasyonu önlemek için çocuğa bol su, çocuklar için hazırlanmış elektrolitli içecekler, sade soda gibi sıvılar verilmelidir. Eğer çocuk hala emzirme çağında ise süt dehidratasyonu önler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir