Rota Virus İshali-Kış İshali

ishal-haber

Rota virusuna bağlı gelişen ishal çocukluk çağında görülen akut ishalin en sık nedenlerinden biridir. Rota adı verilen virusun neden olduğu bir hastalıktır.

Beş yaş altında her yıl 25 milyon poliklinik başvurusuna ve 2 milyon kadar da hastaneye yatışa neden olur. Yani ishalden hastaneye yatışların %20-50 sinden rota enfeksiyonu sorumludur. Hastalık daha çok kış aylarında görülür. 3 ay- 2 yaş arasında ciddi hastalık yapar. Virus fekal oral yolla veya hasta kişilerin eşyalarından bulaşabilir. Virus kreşlerde ve aile içinde hızla yayılır. Kuluçka süresi 1-3 gündür. Hastalık sırasında bulaştırıcılık 1 hafta sürebilmektedir. Klinik olarak hafif veya orta şiddetli bir ateşi takiben kusma ve karın ağrısı ile beraber sulu ishal gelişir. Kusma ve ateş hastalık başladıktan 2 gün sonra azalır fakat ishal 1 hafta kadar sürer. İshal sırasında hafif üst solunum yolu infeksiyonu buguları burun akıntısı ve öksürük de saptanabilir. Bu süreçte çocukta ciddi iştahsızlık vardır. Özellikle küçük bebeklerin sulu kaka yapması bebekte su kaybına yol açabilir. Bu durumda hastaneye yatarak damardan sıvı verilmesi gerekebilir. Tanı için yapılan dışkı testinde kakada kan veya iltihabi hücreye rastlanmaz. Bazen dışkıda yapılan çabuk testler ile rota pozitifliği saptanır. Rota virüsüne bağlı ishalin spesifik bir tedavisi yoktur. Önemli olan bebeklerin su kayıplarını önlemektir. Gerekli olduğunda damardan sıvı tedavisi verilmelidir. Hafif olgularda ağızdan ishal sıvıları (ORS oral rehidratasyon sıvıları ) verilebilir. Yine hafif olgularda probiyotikler kullanılabilir. Bu süreçte anne sütüyle beslenmesinin devam edilmesi önemlidir. Kısaca rota virus ishali diğer ishallere göre daha ağır seyreder, daha çok hastaneye yatış gerektirir ve uzamış ishale neden olarak çocukta kilo kaybı ve beslenme bozukluğu yapar. Hastalıktan korunmada izolasyon önlemleri ve hijyen kuralları önemlidir. Bunun dışında ağız yoluyla uygulanan rota aşıları (rotarix ve rotateq) da enfeksiyondan korunmada yararlıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir